Ny ledning på IHE: Peter Lindgren tar över som VD den 1 januari 2018

Efter 10 år som VD övergår Ulf Persson till att bli Senior Advisor vid årsskiftet när han fyller 65 år.

Peter Lindgren, IHE

IHE:s styrelse har beslutat att utse Peter Lindgren till ny VD. Peter, som även är adjungerad professor i hälsoekonomi vid Karolinska Institutet, har de senaste tre åren varit verksam som forskningsledare vid IHE. Han har lång erfarenhet av såväl akademisk som konsultinriktad verksamhet inom life science bland annat som VD för European Health Economics, chef för OptumInsights svenska och tyska hälsoekonomiverksamhet och som forskningschef på IVBAR.

IHEs grundare och styrelseordförande Bengt Jönsson, Professor Emeritus, Handelshögskolan i Stockholm, säger: ”Med valet av Peter som VD  fortsätter traditionen att ha en akademiskt högt kvalificerad hälsoekonom som ledare för IHE. Hälsoekonomisk forskning behövs mer än någonsin som stöd för sjukvårdens utveckling, men frågorna, liksom de metoder och data som krävs för att besvara dem är nya. Med Peter som VD är IHE väl rustat för att bidra till att svensk hälsoekonomisk forskning även fortsättningsvis får en stark ställning internationellt.”

Styrelseledamot Anders Lönnberg, bland annat Life Science koordinator i Regeringskansliet, tillägger att ”Sverige kan bli ledande inte bara inom medicinsk forskning utan även inom de policies och metoder som behövs för att utvärdera ny teknologi”. Richard Bergström, också ledamot av styrelsen kommenterar mot sin bakgrund i läkemedelsindustrin att ”IHE kan spela en stor roll när ny vetenskap och teknologi skall introduceras i en miljö som inte är förberedd för stora genombrott. Bland annat behöver vi modeller för att följa och betala för resultat”.

Peter Lindgren säger så här om hälsoekonomins framtida roll:
”Inom sjukvården har hälsoekonomi i mycket befunnit sig i ”HTA-paradigmet” med ekonomisk utvärdering av interventioner som huvudsaklig tillämpning. Den utveckling vi ser både rent medicinskt men också digitalt (tänk på verksamheter som virtuella vårdcentraler) kommer göra att nya frågor kommer behöva besvaras som inte riktigt ryms inom traditionell HTA: Hur värderar vi nya botande behandlingar, och hur ska sjukvården kunna ersätta dessa som kommer med en hög initial kostnad men med besparingar längre fram? ”Personalised medicine” kommer att göra att vi har mycket mindre data att utgå från när nya medicinska metoder blir tillgängliga, vilket ställer krav på uppföljning. Nya vägar för regulatoriskt godkännande ställer också krav på uppföljning. Teknikutvecklingen möjliggör nya organisationsformer och sätt att leverera vård. Vi ser ett ökat fokus på patientnära utfall.  Alla dessa trender, och fler därtill, rymmer hälsoekonomiska frågor som behöver besvaras”.

Vid frågor vänligen kontakta, IHE:s styrelseordförande Bengt Jönsson, bengt.jonsson@hhs.se