IHE Forum 2017

Föredragshållarnas presentationer finns nu utlagda här

Tack till dig som deltog på årets IHE Forum! Glöm inte att fylla i konferensutvärderingen, som i år skickats till dig via epost, så att vi kan utvärdera årets konferens och göra den ännu bättre 2018.

Datum för nästa års IHE Forum är den 6-7 september 2018.