Ny IHE studie inom cancerområdet

Värdet av nya terapier bedöms ofta genom dess kostnad per kvalitetsjusterat levnadsår (QALY). Vissa HTA-organisationer accepterar en högre kostnad per QALY om behandlingen förlänger överlevnaden för patienter med kort förväntad återstående livstid, en så kallad End-of-Life (EoL)-premie. Studien undersökte den svenska befolkningens syn på en EoL-premie inom cancerområdet.
Läs mer