Inför IHE Forum 2017: Intervju med Sofia Wallström

Inför IHE Forum har vi varit i kontakt med en av konferensen huvudtalare, Sofia Wallström, generaldirektör för Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV).

Sofia Wallström ©TLV

IHE: Hur använder sig TLV av utfallsdata?
Sofia Wallström: Hur bra klinisk behandlingseffekt en patient förväntas få av ett nytt läkemedel jämfört med den etablerade terapin, är naturligtvis helt centralt i TLV:s arbete. I vår hälsoekonomiska bedömning försöker vi uppskatta hur stor effekt på livslängd och livskvalitet behandlingen kommer att ha.

IHE: Hur ser TLV på användningen av utfallsdata från klinisk vardag (real world data)?
Sofia Wallström:  Vi tror att användningen av real world data kommer att bli allt större. En anledning är att läkemedel idag kan komma ut på marknaden med mindre klinisk dokumentation än vad som skedde tidigare. Då måste vi istället studera effekten när läkemedlet har kommit i användning i klinisk vardag.
Men som det sett ut tidigare har man ofta inte använt tillräckligt bra metoder när man studerat effekten i klinisk vardag. Ofta har man inte tagit hänsyn till att det i klinisk vardag inte är en slump vilket läkemedel en patient får förskrivet. Det finns bra metoder för att hantera detta problem, och vi är måna om att de används så att vi kan lita på resultaten av studierna.

Hör mer från Sofia Wallström på IHE Forum i Lund, 7-8 september. Välkomna!

Läs mer, program och anmälan