IHE Forum & Hälsoekonomikurs

Du kan fortfarande anmäla dig
Vi tar emot anmälningar under hela sommaren


Från utfall till värde – Att mäta och betala för hälsa
IHE Forum 7-8 september, Grand Hotel, Lund

IHE Forum 2017 kommer ta upp varför det är viktigt att mäta behandlingsutfall i klinisk praxis, vilka typer av mått som är relevanta och varför, hur vi kan omvandla utfallsmått av läkemedelsbehandling till värde samt hur de kan integreras i betalningsmodeller.

Deltar i programmet gör bland andra Toivo Heinsoo, regeringens särskilda utredare; Karolina Antonov, analyschef, LIF; Ulf-Henrik Mellqvist, docent och överläkare hematologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/ Södra Älvsborgs sjukhus; Björn Wettermark, avdelningschef, SLL och KI; Erik Berntorp, professor i klinisk koagulationsmedicin, Lunds universitet och Sofia Wallström, generaldirektör, TLV.

Inför årets IHE Forum har vi varit i kontakt med några av deltagarna i konferensprogrammet för att få reda på mer kring vilka utfall vi ska mäta, hur de ska användas och hur de kan omvandlas till värde. Läs mer

Program och anmälan


Vi tar emot anmälningar under hela sommaren

TILL ANMÄLAN


Grundkurs i hälsoekonomi
6 september 2017

IHE arrangerar även i år en grundkurs i hälsoekonomi i anslutning till IHE Forum. Med hjälp av aktuella, praktiska exempel ges grundläggande kunskaper i hälsoekonomiska begrepp och metoder. Kursen leds av personal från IHE på Grand Hotel i centrala Lund. Läs mer