Ny IHE publikation

IHE har nyligen publicerat en artikel rörande patientrapporterade utfall vid topikal behandling av aktinisk keratos (AK). Studien utvärderade patienters följsamhet till behandling, behandlingsnöjdhet och hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) i rutinmässig klinisk praxis i Danmark och Sverige. Studien visade att det behandlingsalternativ med kortare och mindre komplex behandlingsregim hade högre följsamhet till behandling, vilket kan leda till bättre behandlingsutfall.
Läs mer