Långsiktig effekt av biologiska läkemedel för patienter med psoriasis

En nyligen publicerad studie, utförd av IHE i samarbete med Umeå universitet, visar på långsiktig effekt av biologiska läkemedel för psoriasispatienter. Studien baseras på 10 års data från det svenska kvalitetsregistret för systembehandling vid psoriasis, PsoReg. Resultaten publicerades i British Journal of Dermatology.

Läs mer 

Länk till artikel i The British Journal of Dermatology