Anders Lönnberg ny ledamot i IHE:s styrelse

Från och med juni 2017 är Anders Lönnberg ny styrelseledamot i IHE:s styrelse. Anders Lönnberg är regeringens life science-samordnare vars uppdrag är att bidra med underlag till regeringens arbete med att stärka Sveriges position inom life science-forskning, utveckling och kommersialisering.

Övriga ledamöter i IHE:s styrelse är Richard Bergström (f.d. verkställande direktör, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)), Tovio Heinsoo (regeringens särskilda utredare för finansiering, subvention och prissättning av läkemedel), Bengt Jönsson (ordförande i IHE:s styrelse och professor emeritus, Handelshögskolan i Stockholm), Ulf Persson (professor och verkställande direktör, IHE) och Johanna Svensson (projektledare, IHE).