IHE på riksdagsseminarium kring vård och läkemedel vid sällsynta diagnoser

Ulf Persson ©IHE

Den 7 juni anordnades ett riksdagsseminarium i samarbete med Kommissionen för Innovativa Särläkemedel i Stockholm. IHE:s Ulf Persson deltog i seminariet och presenterade en rapport med förslag på hur framtida finansieringsmetoder för särläkemedel kan se ut. På seminariet fanns även företrädare för patienter, professionen, läkemedelsföretag och myndigheter.

Rapporten beskriver de nyligen genomförda förändringarna som TLV och NT-rådet infört för att prioritera särläkemedel och ger också exempel på vad dessa inneburit för några särläkemedel. Rapporten presenterar grunderna för principer för prioritering idag och möjliga framtida prioriteringsmetoder. Avslutningsvis ges fem olika förslag på finansieringsmodeller av nya särläkemedel: Egenfinansiering – privata försäkringar, Nya ekonomiska ersättningsmodeller, Skattefinansierad landstings/regional egen försäkringslösning för särläkemedel, Skattefinansierad statligt öronmärkt tilläggsfinansiering och Skattefinansierad separat statlig budget för särläkemedel.

Läs mer om de olika förslagen och ladda ner rapporten här