Hoppa till innehåll
Publicering
/RWE och register

The relationship between PDQ-8 and costs in Parkinson’s Disease- A Swedish register-based study

Kellerborg K, Norlin JM, Odin P

Denna studie inom Parkinsons sjukdom visar att sämre sjukdomsspecifik livskvalitet korrelerade med ökade kostnader, särskilt ur ett samhällsperspektiv. Högre kostnader var, som förväntat, förknippade med motoriska symtom, men det fanns också en stark korrelation med dimensionen ”socialt stöd”.

Studien baserades på det svenska registret för Parkinsons sjukdom, ParkReg, länkat med Region Skånes Vårddatabas och Läkemedelsregistret.

Läs mer och ladda ner artikel


Movement Disorder clinical practice, 2022
First published: 02 December 2022